Ekologie a ostatní


V akciové společnosti je kladen důraz na ochranu životního prostředí. EgÚ zajišťuje aplikaci a dodržování požadavků platné legislativy dané především:

Zákon o ovzduší

Zákon o odpadech

Chemický zákon

Zákon o obalech

Evidence v IRZ

Dále vypracovává hlášení, statistiky, atd.

Elektroinstalace

Zajišťuje údržbu, opravy, dodávky menších elektroinstalací. Pracovníci s kvalifikací podle vyhl.50/78 provádí údržbu a opravy na VN rozvodnách, NN rozvodech, vyhrazených zvedacích zařízeních, atd.

Trubní instalace

Pro spolehlivé dodávky energií zajišťují údržbu a opravy výrobních celků a síťových rozvodů.

Železniční vlečka

EgU spolupracuje při zajištění provozování vlečky s externí odbornou firmou, která obdržela Povolení Drážního úřadu k provozování železniční vlečky.

Revizní činnost

Pro vlastní energetické celky a výrobní prostředky v akciové společnosti zabezpečuje EgÚ revizní činnost vyhrazených tlakových zařízení, kotlů, plynových zařízení, elektrorevize.

Zpět na energetiku

Chotěbořské strojírny, a.s.

IČ: 45534519 / DIČ: CZ45534519

Adresa: Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř / mapa

Tel: +420 569 551 111

Zobrazit všechny kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: