Vnitřní oznamovací systém společnosti CHS, a.s. pro oznamování protiprávního jednání („whistleblowing“)


K 01. 12. 2023 zavádí CHS, a.s. Vnitřní oznamovací systém (VOS), který Vám umožňuje podat oznámení o jednání nebo situacích, ke kterým došlo ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti CHS, a.s., o kterých se oprávněně domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Oznámení podaná prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení Vaší identity, zaručujeme Vám maximální diskrétnost při i po vyřešení oznámení. VOS se řídí platným zákonem č. 171/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. GDPR v CHS, a.s. se řídí směrnicí O 01/18.

Příjem anonymních oznámení a oznámení od osoby, která pro CHS, a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona č. 171/2023 § 2,odst.(3) a (4) jsou z této činnosti vyloučena.

Ke splnění povinností plynoucích ze Zákona je určena „příslušná osoba“.

Pro VOS má CHS, a.s zpracovánu směrnici R 01/23 Whistleblowing, která je k nahlédnutí u „příslušné osoby“, sekretariátu a na chodbě hlavní budovy CHS, a.s. Jednotliví vedoucí mají zřízen elektronický přístup.

V případě návrhů, podnětů, nespokojenosti na pracovišti či souvisejících problémů zaměstnance žádáme, aby se obraceli na nadřízeného nebo vedení CHS, a.s nadále jakýmkoliv komunikačním kanálem. Tyto problémy nelze v rámci whistleblowingu řešit.

Vážený oznamovateli,

prosíme Vás o uvedení Vašeho skutečného jména.
Oznamovatel by měl mít na zřeteli, že oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Při podání vědomě nepravdivého oznámení nepřísluší oznamovateli ochrana dle Zákona a takové jednání může být jako přestupek sankcionováno pokutou, případně jiným postihem dle příslušných právních předpisů a může po něm být požadována náhrada způsobené škody.

Tým pro Whistleblowing:

p. Jiří Práchyňský, Předseda Základní organizace OS KOVO

p. Jarmila Rychlá, Personální odd.

e-mail: schrankachss@seznam.cz

Tel.: +420 569 551 381

Korespondenční adresa (obálku označte v levém rohu „Whistleblowing“ nebo Pouze k rukám „Příslušné osoby“):

Chotěbořské strojírny, a.s.
Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: